JAPAN – 2021

Japan

Vi har ett fortsatt stort utbud av resor till Japans puderdränkta sluttningar och glesa skog. Inför 2021 har vi några riktigt goda nyheter:

NYHET 1 Vi har inför vintern bättre priser än någonsin på våra resor till Hakuba 

NYHET 2 I våra populära guide-inclusive resor skruvar vi ned antalet deltagare till 12 personer fördelat på 2 guider 

CORONA-GARANTI! 

Vi kan förstå att det finns en osäkerhet i rådande corona-pandemi att boka en resa så långt bort och så långt fram i tiden men Active Ski Travel erbjuder fri avbokning med full återbetalning av resan ända fram 1 november eller senast 91 dagar före avresa.