Skip to main content

Försäkringar

När du ska ut och resa är det viktigt att se över dina försäkringar om något oväntat händer innan eller under din resa. Nedan är de vanligaste försäkringarna vi rekommenderar till våra resenärer.

Sök

ERV Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet passar den ska ska resa, boka boende eller evenemang. En kortförsäkring gäller oftast bara vi akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. ERV Avbeställningsskydd för andra plötsliga och oväntade händelser.
Större grupper täcks oftast inte av kortförsäkringen. Med ERV avbeställningsskydd kan hela gruppen försäkras upp till 200 000 SEK. Om en i sällskapet måste avboka p.g.a en plötslig oväntad händelse kan hela gruppen avboka.

För att teckna försäkringen måste man vara stadigvarande bosatt i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa.

Försäkringen gäller för:

 • Vid sjukdom eller olycksfall och diagnos COVID-19.
 • En i närmaste familjen blir akut sjuk. Gäller även vi diagnos COVID-19*.
 • Beviljad semester blir indragen.
 • Husdjuret blir akut sjukt och måste opereras.
 • Om något händer i bostaden t.ex inbrott, vattenskada eller brand.

*COVID-19: Familjemedlemmen måste vara inlagd på sjukhus i minst tre dygn och sjukhusvistelsen måste vara i omedelbar närtid till avresedatum.

Läs mer och Teckna ERV försäkring här>>

ERV Extremsport

Extremsport är reseförsäkringen för den som vill utföra riskfyllda aktiviteter som inte täcks av vanliga reseförsäkringar, t.ex. åka off-pist eller bergsbestigning. Försäkringen har ingen övre åldersgräns.

För att teckna försäkringen måste man vara stadigvarande bosatt i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa.

Försäkringen innehåller bland annat:

 • Ersättning vid sjukdom och olycksfall.
 • Ersättning vid hemtransport.
 • Invaliditets- och dödfallsersättning.
 • Eftersökning/räddning.
 • Bagageskydd (förlust av ägodelar).
 • Ersättning för förstörd/stulen/skadad sportutrustning.
 • Möjlighet att få en ny resa om du blir sängliggande mer än halva resan.
   

Läs mer om ERV Extremsport >>