Skip to main content

Resevillkor

För Active Ski Travel AB gäller Svenska Resebyråföreningens allmänna resevillkor för paketresor samt nedanstående kompletterande särskilda villkor.

 

Sök

Resevillkor Europa

Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Active Ski Travel. Vi hänvisar istället till Europeiska ERV.

Betalningsvillkor

2. Reseavtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften ska vara Active Ski Travel tillhanda senast 2 bankdagar efter Active Ski Travels bekräftelse. Active Ski Travel har rätt att avboka resenär som ej betalat anmälningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Active Ski Travel tillhanda senast 40 dagar före avresa. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Ac- tive Ski Travel rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för paketresor med flyg inom Europa beror på vilken resa man bokat men är som lägst 3 000 SEK/person.

Kostnad för avbeställning

3. Resenären har rätt att avbeställa resan mot följande kostnad:
- Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa uppgår avbeställningskostnaden till anmälningsavgiften - Vid avbeställning senare än 40 dagar innan avresa uppgår avbeställningskostnaden till 100 % av resans pris

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer ansvarar de kvarvarande i sällskapet att betala för de merkostnader som det innebär att vara färre personer i det valda boendealternativet, om ej annat boende kan ordnas till motsvarande pris.
5. Active Ski Travel debiterar 200 SEK för ändringar i reseavtalet som resenären gör.

Resan

6. Samtliga resenärers namn ska vara rättstavade och överensstämma med resenärens pass. Hela namnändringar godtages ej. Enklare stavfel kan ändras mot en avgift (flygbolagets taxa + 200 SEK)
7. En ombokning av resan till en annan tidpunkt gjord av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning.
8. Vi reserverar oss mot tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som är utanför vår kontroll. I bokningsbe- kräftelsen angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan. 9. Active Ski Travel frånsäger sig helt från ansvar som kan drabba resenär vid försening av anslutningsresa som inte ingår i paketresan eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning som inte ingår i paket-resan.

Transfer

10. Transfer mellan flygplatsen och skidorten sker med buss alternativt tåg.
11. Vid ogynnsamma trafik- och väderförhållanden kan förseningar uppstå och tiden för avresa från skidorten till flygplatsen tidigare- läggas vid hemresan.

Inställande av resa

12. Om Active Ski Travel har skälig anledning att tro att att deltagarantalet på enskild avresa senast 14 dagar före avresa understiger 10 personer har Active Ski Travel rätt att ställa in resan mot full återbetalning.
13. Om resan ej kan genomföras på grund av hinder utanför Active Ski Travels och Active Ski Travels underleverantörers kontroll har Active Ski Travel rätt att ställa in resan utan att resenären kan begära skadestånd från Active Ski Travel.

Aktiviteter på resmålet

14. Alla aktiviteter under resan sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Active Ski Travels och externa arrangörers aktiviteter. 15. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte det antalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår.
16. Resenären ansvarar för att följa rådande regler och krav.

17. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

Övrigt

18. Active Ski Travel tillämpar prisgaranti på sina resor. Prisgarantin innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Active Ski Tra- vel ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle skatter, bränsletillägg eller växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.
19. Arrangör enligt resegarantilagen är Active Ski Travel Scandinavia AB som också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkol- legiet.

20. Active Ski Travel kan ej garantera snötillgång på det bokade resmålet.
21. Resevilkoren gäller även del av resa som beställts och betalats i förväg via Active Ski Travel, såsom liftkort eller arrangemang.

Resevillkor Sverige buss

Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Active Ski Travel. Vi hänvisar istället till Europeiska ERV.

 

Betalningsvillkor

2. Reseavtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften ska vara Active Ski Travel tillhanda senast två bankdagar efter Active Ski Travels bekräftelse. Active Ski Travel har rätt att avboka resenär som ej betalat anmälningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Active Ski Travel tillhanda senast 40 dagar före avresa. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Active Ski Travel rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för paketresor med buss inom Skandinavien är 1000 SEK/pers.

 

Kostnad för avbeställning

3. Resenären har rätt att avbeställa resan mot följande kostnad:

3. Resenären har rätt att avbeställa resan mot följande kostnad:

- Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa, anmälningsavgiften (1000 SEK).

- Vid avbeställning inom 40 dagar men tidigare än 22 dagar före avresa, 50 % av resans pris. - Vid avbeställning inom 22 dagar innan avresa, 100 % av resans pris.

 

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer ansvarar de kvarvarande i sällskapet att betala för de merkostnader som det innebär att vara färre personer i det valda boendealternativet, om ej annat boende kan ordnas till motsvarande pris.

5. Active Ski Travel debiterar 200 kr för alla ändringar som görs i reseavtalet i form av namnändringar, ändring av boende och ändring av antalet resenärer eller annat som påverkar priset per person. Samt ändring av tillägg/paket som görs efter slutbetalningsdatum.

6. En ombokning av resan till en annan tidpunkt gjord av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning.

 

Resan

7. Vid ogynnsamma trafik- och väderförhållanden kan förseningar uppstå och ankomsttiden kan inte garanteras samt att tiden för avresa från skidorten kan tidigareläggas vid hemresan.

8. Active Ski Travel frånsäger sig helt från ansvar som kan drabba resenär vid försening av anslutningsresa som inte ingår i paketresan eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning som inte ingår i paket-resan.

 

Inställande av resa

9. Om Active Ski Travel har skälig anledning att tro att att deltagarantalet på enskild avresa senast 14 dagar före avresa understiger 24 personer har Active Ski Travel rätt att ställa in resan mot full återbetalning.

10. Om resan ej kan genomföras på grund av hinder utanför Active Ski Travels och dess underleverantörers kontroll har Active Ski Travel rätt att ställa in resan utan att resenären kan begära skadestånd från Active Ski Travel.

 

Aktiviteter på resmålet

11. Alla aktiviteter under resan sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Active Ski Travels och externa arrangörers aktiviteter. 12. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte det antalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår.

13. Resenären ansvarar för att följa rådande regler och krav.

14. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

 

Övrigt

15. Active Ski Travel tillämpar prisgaranti på sina resor. Prisgarantin innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Active Ski Tra- vel ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle skatter, bränsletillägg eller växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.

16. Arrangör enligt resegarantilagen är Active Ski Travel Scandinavia AB som också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkol- legiet.

17. Active Ski Travel kan ej garantera snötillgång på det bokade resmålet.

18. Resevilkoren gäller även del av resa som beställts och betalats i förväg via Active Ski Travel, såsom liftkort eller arrangemang.

Resevillkor Sverige flyg

Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Active Ski Travel. Vi hänvisar istället till Europeiska ERV.

Betalningsvillkor

2. Reseavtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften ska vara Active Ski Travel tillhanda senast två bankdagar efter Active Ski Travels bekräftelse. Active Ski Travel har rätt att avboka resenär som ej betalat anmälningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Active Ski Travel tillhanda senast 40 dagar före avresa. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Active Ski Travel rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för paketresor med flyg inom Skandinavien beror på vilken resa man bokat men är som lägst 3 000 SEK/person.

Kostnad för avbeställning

3. Resenären har rätt att avbeställa resan mot följande kostnad:
- Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa uppgår avbeställningskostnaden till anmälningsavgiften - Vid avbeställning senare än 40 dagar innan avresa uppgår avbeställningskostnaden till 100 % av resans pris

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer ansvarar de kvarvarande i sällskapet att betala för de merkostnader som det innebär att vara färre personer i det valda boendealternativet, om ej annat boende kan ordnas till motsvarande pris.
5. Active Ski Travel debiterar 200 SEK för ändringar i reseavtalet som resenären gör.

Resan

6. Samtliga resenärers namn ska vara rättstavade och överensstämma med resenärens pass. Hela namnändringar godtages ej. Enklare stavfel kan ändras mot en avgift (flygbolagets taxa + 200 SEK)
7. En ombokning av resan till en annan tidpunkt gjord av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning.
8. Vi reserverar oss mot tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som är utanför vår kontroll. I bokningsbe- kräftelsen angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan. 9. Active Ski Travel frånsäger sig helt från ansvar som kan drabba resenär vid försening av anslutningsresa som inte ingår i paketresan eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning som inte ingår i paket-resan.

Transfer

10. Transfer mellan flygplatsen och skidorten sker i huvudsak med hyrbil och vid vissa tillfällen med buss/bil.
11. Vid transfer med hyrbil är det resenärens egna ansvar att kontrollera aktuella trafik- och väderförhållanden samt ändringar i flyg- trafiken.

Inställande av resa

12. Om resan ej kan genomföras på grund av hinder utanför Active Ski Travels och Active Ski Travels underleverantörers kontroll har Active Ski Travel rätt att ställa in resan utan att resenären kan begära skadestånd från Active Ski Travel.

Aktiviteter på resmålet

13. Alla aktiviteter under resan sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Active Ski Travels och externa arrangörers aktiviteter. 14. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte det antalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår.
15. Resenären ansvarar för att följa rådande regler och krav.

16. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

Övrigt

17. Active Ski Travel tillämpar prisgaranti på sina resor. Prisgarantin innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Active Ski Tra- vel ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle skatter, bränsletillägg eller växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.
18. Arrangör enligt resegarantilagen är Active Ski Travel Scandinavia AB som också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkol- legiet.

19. Active Ski Travel kan ej garantera snötillgång på det bokade resmålet.
20. Resevilkoren gäller även del av resa som beställts och betalats i förväg via Active Ski Travel, såsom boende + liftkort eller aktivitet.

Resevillkor Sverige tåg

Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Active Ski Travel. Vi hänvisar istället till Europeiska ERV.

Betalningsvillkor

2. Reseavtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften ska vara Active Ski Travel tillhanda senast två bankdagar efter Active Ski Travels bekräftelse. Active Ski Travel har rätt att avboka resenär som ej betalat anmälningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Active Ski Travel tillhanda senast 40 dagar före avresa. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Active Ski Travel rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för paketresor med tåg inom Skandinavien beror på vilken resa man bokat men är som lägst 3 000 SEK/person.

Kostnad för avbeställning

3. Resenären har rätt att avbeställa resan mot följande kostnad:
- Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa uppgår avbeställningskostnaden till anmälningsavgiften - Vid avbeställning senare än 40 dagar innan avresa uppgår avbeställningskostnaden till 100 % av resans pris

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer ansvarar de kvarvarande i sällskapet att betala för de merkostnader som det innebär att vara färre personer i det valda boendealternativet, om ej annat boende kan ordnas till motsvarande pris.
5. Active Ski Travel debiterar 200 SEK för ändringar i reseavtalet som resenären gör.

Resan

6. Samtliga resenärers namn ska vara rättstavade och överensstämma med resenärens pass. Hela namnändringar godtages ej. Enklare stavfel kan ändras mot en avgift (SJ:s taxa + 200 SEK)
7. En ombokning av resan till en annan tidpunkt gjord av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning.
8. Vi reserverar oss mot tidtabellsändringar och ändringar i resplanen som är utanför vår kontroll. I bokningsbekräftelsen angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan.

9. Active Ski Travel frånsäger sig helt från ansvar som kan drabba resenär vid försening av anslutningsresa som inte ingår i paketresan eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning som inte ingår i paket-resan.

Inställande av resa

10. Om resan ej kan genomföras på grund av hinder utanför Active Ski Travels eller underleverantörers kontroll har Active Ski Travel rätt att ställa in resan utan att resenären kan begära skadestånd från Active Ski Travel.
11. Om deltagarantalet på enskild avresa understiger 10 personer har Active Ski Travel rätt att ställa in resan mot full återbetalning. Active Ski Travel meddelar beslutet senast 14 dagar före utresa.

Aktiviteter på resmålet

12. Alla aktiviteter under resan sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Active Ski Travels och externa arrangörers aktiviteter. 13. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte det antalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår.
14. Resenären ansvarar för att följa rådande regler och krav.

15. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

Övrigt

16. Active Ski Travel tillämpar prisgaranti på sina resor. Prisgarantin innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Active Ski Tra- vel ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle skatter, bränsletillägg eller växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.
17. Arrangör enligt resegarantilagen är Active Ski Travel Scandinavia AB som också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkol- legiet.

18. Active Ski Travel kan ej garantera snötillgång på det bokade resmålet.
19. Resevilkoren gäller även del av resa som beställts och betalats i förväg via Active Ski Travel, såsom boende + liftkort eller aktivitet.

Resevillkor Nordamerika

Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Active Ski Travel. Vi hänvisar istället till Gouda reseförsäkringar.

Betalningsvillkor

2. Active Ski Travel har rätt att avboka resenär som ej betalat anmälningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Active Ski Travel till- handa senast 40 dagar före avresa. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Active Ski Travel rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften.

Kostnad för avbeställning

3. Resenären har rätt att avbeställa resan mot följande kostnad:
- Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa=anmälningsavgiften (delbetalning 1) - Vid avbeställning senare än 40 dagar innan avresa, 100 % av resans pris

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer riskerar de kvarvarande i sällskapet att betala för de merkostnader som det innebär att vara färre personer i det valda logialternativet, om ej annat logialternativ kan ordnas till motsvarande pris.
5. Active Ski Travel debiterar 200 SEK för ändringar i reseavtalet som resenären gör.

Resan

6. Samtliga resenärers namn ska vara rättstavade och överensstämma med resenärens pass. Hela namnändringar godtages ej, endast enklare stavfel kan ändras mot en avgift (flygbolagets taxa + 200 SEK)
7. En ombokning av resan till en annan tidpunkt gjord av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning.
8. Vi reserverar oss mot tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som är utanför vår kontroll. I bokningsbe- kräftelsen angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan. Avvikelse mellan de definitiva avgångstiderna och de preliminära avgångstiderna berättigar inte till prisavdrag eller annan kompen- sation.

9. Active Ski Travel frånsäger sig helt från ansvar som kan drabba resenär vid försening av anslutningsresa eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning.

Transfer

10. Transfer mellan flygplatsen och skidorten sker med buss alternativt tåg.
11. Vid ogynnsamma trafik- och väderförhållanden kan förseningar uppstå och tiden för hemresan tidigareläggas.

Inställande av resa

12. Om Active Ski Travel har skälig anledning att tro att att deltagarantalet på enskild avresa senast 14 dagar före avresa understiger 10 personer har Active Ski Travel rätt att ställa in resan mot full återbetalning.
13. Om resan ej kan genomföras på grund av hinder utanför Active Ski Travels kontroll har Active Ski Travel rätta att ställa in resan utan att resenären kan begära skadestånd eller kompensation från Active Ski Travel.

Aktiviteter på resmålet

14. Alla aktiviteter under resan sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Active Ski Travels och externa arrangörers aktiviteter. 15. Active Ski Travel frånsäger sig allt ansvar för aktiviteter som externa arrangörer bedriver. Vid eventuella tillbud gäller således deras ansvar och försäkringar.
16. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte det antalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår.

17. Resenären ansvarar själv för att hålla sig informerad om rådande regler och krav samt efterfölja dessa.
18. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.
19. Om liftar står stilla eller hela skidanläggningen är stängd så är det skidanläggningens villkor som gäller för eventuell återbetal- ning eller kompensation.

Övrigt

20. Active Ski Travel tillämpar prisgaranti på sina resor. Prisgarantin innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Active Ski Tra- vel ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle skatter, bränsletillägg eller växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.
21. Arrangör enligt resegarantilagen är Active Ski Travel Scandinavia AB som också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkol- legiet.

22. Active Ski Travel kan ej garantera snötillgång på det bokade resmålet.
23. Active Ski Travel har rätt att avboka en resa 48 timmar från bokningstidpunkten.
24. Resevilkoren gäller även del av resa som beställts och betalats i förväg via Active Ski Travel , såsom liftkort eller arrangemang. 25. Active Ski Travel förbehåller sig rätten att företa eventuella ändringar i resevillkoren för resenärer som sluter nya avtal.

Resevillkor Japan

Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Active Ski Travel. Vi hänvisar i stället till Europeiska ERV.

Betalningsvillkor

2. Reseavtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften (delbetalning 1) ska vara Active Ski Travel tillhanda senast två bankdagar efter man mottagit reseavtalet. Active Ski Travel har rätt att avboka resenär som ej betalat anmäl- ningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Active Ski Travel tillhanda senast 70 dagar före avresa. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Active Ski Travel rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för land-arrangemanget i Japan är som lägst 5 000 SEK. Är flygresa inkluderad i paketet så tillkommer kostnaden för flygbiljett i anmäningsavgiften.

Kostnad för avbeställning

3. Deltagaren har rätt att avbeställa arrangemanget mot följande kostnad:
- Vid avbeställning tidigare än 70 dagar före arrangemanget uppgår avbeställningskostnaden till anmälningsavgiften.
- Vid avbeställning senare än 70 dagar innan arrangemanget uppgår avbeställningskostnaden till 100 % av arrangemangets pris.

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer ansvarar de kvarvarande i sällskapet att betala för eventuella merkostnader som det innebär att vara färre personer i gruppen.
5. Active Ski Travel debiterar en administrativ avgift på 200 SEK för ändringar i reseavtalet som görs via Active Ski Travel.

Arrangemanget

6. Det är varje deltagares undersökningsplikt att ta reda på vad som ingår i arrangemanget samt när och var arrangemanget börjar och slutar innan första delbetalning görs.
7. Om flygbiljett inte ingår i bokningen gäller paketreselagen endast för de delar som ingår i Active Ski Travels resepaket.
8. En ombokning av arrangemanget till en annan tidpunkt gjord av deltagaren är att betrakta som en avbeställning och en nybeställ- ning.

Transfer

9. Vid ogynnsamma trafik- och väderförhållanden kan förseningar uppstå och tiden för avresa från skidorten till flygplatsen tidigare- läggas vid hemresan.

Inställande av arrangemanget

10. Om Active Ski Travel har skälig anledning att tro att deltagarantalet på enskild resa senast 70 dagar före avresa understiger 10 personer på ”guide inclusive resor” har Active Ski Travel rätt att ställa in arrangemanget mot full återbetalning.
11. Om arrangemanget ej kan genomföras på grund av hinder utanför Active Ski Travels och dess underleverantörers kontroll har Ac- tive Ski Travel rätt att ställa in arrangemanget mot full återbetalning utan att resenären kan begära ytterligare skadestånd från Active Ski Travel.

Aktiviteter på resmålet

12. Alla aktiviteter under resan sker på eget ansvar.
13. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte deltagarantalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår.
14. Deltagaren ansvarar för att följa gällande regler och krav som den lokala aktivitetsarrangören har.
15. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

Övrigt

16. Active Ski Travel tillämpar prisgaranti vilket innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Active Ski Travel ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.
17. Arrangör enligt resegarantilagen är Active Ski Travel Scandinavia AB som ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet.
18. Resenären ansvarar för att ha tagit del av dokumentet ”Information och villkor för deltagande på Offpistguidning i Japan” samt skrivit under och skickat bilagan i retur till Active Ski Travel senast 10 dagar före arrangemanget. Har de särskilda villkoren ej kommit oss tillhanda i tid har deltagare ej rätt att deltaga i offpistguidningarna som eventuellt ingår i arrangemanget och man har ingen rätt till återbetalning.
19. Active Ski Travel har inga snögarantier på sina resmål.