Försäkringar

Försäkringar

ERV Extremsport

Extremsport är reseförsäkringen för den som vill utföra riskfyllda aktiviteter som inte täcks av vanliga reseförsäkringar, t.ex. åka off-pist eller bergsbestigning. Försäkringen har ingen övre åldersgräns.

För att teckna försäkringen måste man vara stadigvarande bosatt i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa.

Försäkringen innehåller bland annat:

  • Ersättning vid sjukdom och olycksfall.
  • Ersättning vid hemtransport.
  • Invaliditets- och dödfallsersättning.
  • Eftersökning/räddning.
  • Bagageskydd (förlust av ägodelar).
  • Ersättning för förstörd/stulen/skadad sportutrustning.
  • Möjlighet att få en ny resa om du blir sängliggande mer än halva resan.

Erbjuds endast i Schweiz

REGA Assistans och Omhändertagande

Ett medlemskap i den schweiziska räddningsorgansiationen REGA täcker räddningsinsatser vid olika tillbud som inträffar i offpistterräng utanför skidområdets gränser.

Active Ski rekommenderar att REGA införskaffas redan i Sverige före avresa via Internet.

Pris/år: 30 CHF per person, ensamstående förälder med barn under 18 år 40 CHF, gifta par eller sambos 60 CHF & familj med barn under 18 år 70 CHF.

För mer information och köp av REGA >> »